Πόντοι εμπειρίας

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation

Εμπειρία

Barre d'expérience1.png

Υπάρχουν 5 κύριοι τρόποι για να αποκτήσει κάποιος πόντους εμπειρίας:

  • Εργασίες
  • Μονομαχίες
  • Αποστολές
  • Μάχες οχυρών
  • Καθημερινό Bonus

Καθώς προχωράς επίπεδα, θα διαπιστώσεις ότι όσο μεγαλύτερο το επίπεδο που είσαι, τόσο περισσότεροι και οι πόντοι εμπειρίας που θα χρειαστείς για το επόμενο επίπεδο.

Πριν την έκδοση 1.30, το μέγιστο επίπεδο που μπορούσες να φτάσεις ήταν το 99. Μετά από αυτό το επίπεδο, δεν μπορούσες να λάβεις άλλους πόντους εμπειρίας. Η κατάταξη των παικτών γινόταν με βάση ποιος είχε φτάσει πρώτος στο επίπεδο 99, χρονικά. Ύστερα από την 1.30, το μέγιστο επίπεδο αυξήθηκε στο 120. Με την έκδοση 2.08, το ανώτατο όριο επιπέδου χαρακτήρα αυξήθηκε έως και το 150 επίπεδο. Έπειτα από την έκδοση χαρακτηριστικών 2.184, το μέγιστο επίπεδο έχει φτάσει πλέον στον ουρανό, και στο επίπεδο 250. Τέλος, η κατάταξη δεν βασίζεται πλέον στο ποιος έφτασε πρώτος χρονικά στο επίπεδο 250, αλλά υπολογίζεται με βάση τους πόντους εμπειρίας που συνεχίζει να αποκτά κάποιος.Εργασίες

Οι εργασίες είναι ο πιο κοινός τρόπος απόκτησης εμπειρίας. Η κάθε εργασία δίνει ξεχωριστό ποσό εμπειρίας, η οποία αναγράφετε στα στοιχεία της. Η εμπειρία που μπορεί να λάβει κανείς από κάποια εργασία, είναι συνδεδεμένη με το κίνητρο εργασίας. Για παράδειγμα, η κατασκευή αρχοντικού, έχει ως ένδειξη εμπειρίας με 100% κίνητρο, 142. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κόσμου, η μέγιστη εμπειρία που θα λάβει κάποιος από 1 ή 2 ώρες εργασίας θα είναι 133 (142 * 0.94 = 133.48).

Μονομαχίες

Προκαλώντας και νικώντας κάποιον άλλον παίκτη σε μονομαχία, μπορείς να λάβεις πόντους εμπειρίας βάση του παρακάτω αλγορίθμου:

Εμπειρία = (((7 * επίπεδο μονομαχίας του χαμένου) - (5 * επίπεδο μονομαχίας του νικητή) + 5) * 3) * Μπόνους εμπειρίας από αντικείμενα Σετ

Αποστολές

Οι αποστολές μπορούν να αποδειχθούν ένας πολύ καλός τρόπος λήψης πόντων εμπειρίας.

Μάχες οχυρών

Οι μάχες οχυρών μπορούν να δώσουν εξαιρετικά καλά ποσά εμπειρίας, με μέγιστο ποσό τους 1500 πόντους εμπειρίας σε κάθε μάχη. Η λαμβάνουσα εμπειρία είναι συνδεδεμένη με την απόδοσή σου στη μάχη, κυρίως στις ζημιές που θα προκαλέσεις και τα άτομα που θα λιποθυμήσεις. Όσο περισσότερο διαρκέσει μια μάχη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπειρία που θα λάβεις, βάσει και της απόδοσής σου. Επιροσθέτως, μπορείς να κερδίσεις και θηκες (ενισχυμένες, σφυρίλατες και ξύλινες) οι οποίες περιέχουν τυχαίως διάφορα αντικείμενα. Αντιθέτως, μια μάχη μικρής διάρκειας ή με λίγους αντιπάλους, θα προσφέρει λίγη, ή καθόλου εμπειρία.

Καθημερινό Bonus

Κάθε μέρα, το παιχνίδι προσφέρει δωρεάν πόντους εμπειρίας για την τακτική σου είσοδο. Η εμπειρία που θα λάβεις θα είναι ίση, είτε με το επίπεδο σου επί 2.5, είτε με το 10% των συνολικών πόντων εμπειρίας που έλαβες την προηγούμενη μέρα. Θα λάβεις αυτό που είναι μεγαλύτερο.


Φίλτρα Σοφίας

Τα φίλτρα σοφίας είναι πολύ χρήσιμα αντικείμενα στο παιχνίδι που μπορούν να αποκτηθούν με διάφορος τρόπους. Κάποιος μπορεί να αποκτήσει τα φίλτρα σοφίας παίζωντας στο Λούνα Παρκ και στις διάφορες λοταρίες. Οι παίκτες λαμβάνουν ένα ποσοστό της εμπειρίας που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο. Συνολικά υπάρχουν πέντε διαφορετικά φίλτρα σοφίας, το καθένα απο τα οποία δινουν διαφορετικό ποσοστό εμπειρίας.

Φίλτρο Εμπειρία για το επόμενο επίπεδο
Potion de l'oubli1.png

Φίλτρο Μικρής Σοφίας

1%
Wisdom potion 2.png

Φίλτρο Μέσης Σοφίας

2%
Wisdom potion 3.png


Φίλτρο Σοφίας

5%
Wisdom potion 4.png

Φίλτρο Άφθονης Σοφίας

10%
Wisdom potion 5.png

Φίλτρο Βαθιάς Σοφίας

25%


Πίνακες Εμπειρίας

Πόντοι ζωής | Ενέργεια