Δουλειές

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation


Δουλειές

Για να αναπτυχθείτε στο παιχνίδι, θα πρέπει να εργάζεστε σε τακτική βάση, είτε στα πλαίσια ολοκλήρωσης κάποιας αποστολής, είτε για να κερδίσετε χρήματα και εμπειρία.

Job Group 7.png


Barre de division.png


Πώς να εργαστείτε ?

Σε όλο τον χάρτη, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών. Συνολικά υπάρχουν 203 εργασίες. Ταξινομούνται σε ομάδες των πέντε μέχρι έξι, ανάλογα τον τύπο τους. Για παράδειγμα, οι «δουλειές εξόρυξης» (εξόρυξη ασημιού, θείου, νιτρικού καλίου, μολύβδου, αναζήτηση χρυσού, και σπάνιων πολύτιμων λίθων) βρίσκονται όλες στην ίδια περιοχή. Μπορείτε να βρείτε μια συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιώντας τον μικρό χάρτη.

Μπορείτε να κάνετε κάποιες δουλειές, αλλά όχι όλες. Εκείνες που μπορείτε, εμφανίζονται έτσι:

Job Εργασία ως Πρεσβευτής.png

Ενώ εκείνες που δεν μπορείτε θα εμφανίζονται ως γκρίζες:

Job grisé.png

Για να βρείτε γρήγορα μια δουλειά, χρησιμοποιήστε τον μικρό χάρτη. Οι εργασίες θα εμφανίζονται με ένα πράσινο σφυρί Miniicon jobs.png. Κάντε κλικ σε αυτό που βρίσκεται πιο κοντά σας και θα μεταφερθείτε στην περιοχή εκείνη, όπου θα μπορείτε να κάνετε κλικ στην εργασία που επιθυμείτε και να πατήσετε έναρξη για να θέσετε κίνηση στο σημείο αυτό.

Πόντοι Ενέργειας

Για να εργαστείτε, θα χρειαστεί να ξοδέψετε αρκετούς πόντους ενέργειας. Το ποσό των πόντων που απαιτούνται για κάθε εργασία εμφανίζονται στο παράθυρο της εργασίας, αλλά τους παρέχουμε και στον πίνακα παρακάτω:

Χρόνος Εργασίας Απαιτούμενοι πόντοι ενέργειας
15 δευτερόλεπτα
1
10 λεπτά
5
1 ώρα
12


Barre de division.png


Παράθυρο εργασίας
Work window.png

Με την έκδοση 2.06, μπορείτε πλέον να επιλέξετε τον αριθμό των εργασιών που θέλετε να ξεκινήσετε. Για 4 αναθέσεις, κάντε κλικ στο «+» για να αρχίσει η επιθυμητή διάρκεια της εργασίας.

Πόντοι εργασίας

Δύο είναι οι περιπτώσεις αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε μια εργασία :

  • Είτε δεν έχετε τους απατούμενυς πόντους εργασίας
  • Είτε δεν βρίσκεσται στο απαιτούμενο επίπεδο


Οι πόντοι εργασίας αποκτώνται μέσω των ικανοτήτων. Κάθε εργασία απαιτεί διαφορετικές ικανότητες, και πολλές φορές κάποιες μετράνε διπλά ή και τριπλά. Συνεπώς, θα πρέπει να κάνετε σωστή κατανομή των ικανοτήτων σας.

Κάθε εργασία έχει περισσότερο ή λιγότερο δυσκολία. Οι πόντοι εργασίας θα συσσωρεύονται μέχρι να ξεκλειδώσετε την επιθυμητή εργασία και στη συνέχεια θα αυξάνουν τα έσοδα σε δολάρια και την αξία των αντικειμένων που μπορείτε να βρείτε.

Για να κάνετε κάποια δουλειά, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 1 πόντο στην εργασία αυτή.

Aide.png
Σημείωση
Όσο περισσότερα δολάρια και πόντους εμπειρίας δίνει μια εργασία, τόσο πιο πολλούς πόντους εργασίας απαιτεί.


Χαρακτηριστικά Εργασιών

Στην σελίδα μιας εργασίας, μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά της. Εκτός από μια σύντομη περιγραφή του έργου και την εμφάνιση των απαραίτητων δεξιοτήτων, θα δείτε επίσης και τον αριθμό των πόντων εμπειρίας, και τον μισθό που θα λάβετε από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, υπάρχει και η αξία των αντικειμένων που μπορείτε να βρείτε, το ρίσκο, το κίνητρο, και οι πιθανότητες για την εύρεση κάποιου προϊόντος (εκφράζεται σε %).


Barre de division.png


Μεταβλητές

Τρεις μεταβλητές μπορούν να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω.

Αριθμός πόντων εργασίας

Ο αριθμός των πρόσθετων πόντων εργασίας αυξάνει το ποσό των χρημάτων και την αξία των αντικειμένων που θα λάβετε, και μειώνει ταυτόχρονα τις πιθανότητες να δεχθείτε ζημιά. Ο αριθμός των πόντων εργασίας δεν επηρεάζει τους πόντους εμπειρίας.

Κίνητρο

Το κίνητρο εργασίας επαναφέρεται καθημερινά στο 100% και μειώνετε ανάλογα με το διάστημα εργασίας (μια μονάδα κινήτρου για κάθε μονάδα ενέργειας που ξοδεύτηκε). Μείωση του κινήτρου θα επιφέρει μείωση της λαμβανόμενης εμπειρίας, χρημάτων, και αντικειμένων (όχι προϊόντων).

Aide.png
Σημείωση
Σε κάθε περίπτωση, οι πιθανότητες εύρεσης συγκεκριμένων προϊόντων στην εργασία δεν αλλάζουν.


Ασημένιες και Χρυσές εργασίες

Αύξηση κερδών κατά 100%
Αύξηση κερδών κατά 50%
Κάθε μέρα, κάποια εργασία θα αντιπροσωπεύεται από ένα ασημί ή χρυσό περίγραμμα. Όσο είναι ενεργές, η εμπειρία και τα δολάρια που αποκτάται από αυτές τις εργασίες αυξάνεται κατά 50% και 100% αντίστοιχα.

Μπορείτε να εργαστείτε σε κάποια χρυσή εργασία 10 φορές. Μετά επαναφέρετε στο κανονικό της χρώμα. Οι ασημένιες διαρκούν 24 ώρες και μπορείτε να εργαστείτε σε αυτές όσες φορές θέλετε στο διάστημα αυτό.

Οι ασημένιες και χρυσές εργασίες επιλέγονται τυχαία.


Aide.png
Σημείωση
Ανανέωση των ασημένιων εργασιών γίνεται καθημερινά στις 03:00 ώρα διακομηστή
OK.png
Το περιεχόμενο της σελίδας είναι ενημερωμένο.

Δεν απαιτεί αλλαγές.