Από Wiki The-West GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ανταλλαγή πυρών

Αρκετοί παράγοντες είναι σημαντικοί στο ερώτημα αν τα καταφέρεις να πετύχεις ή όχι τον στόχο σου. Οι ικανότητες σου και αυτές τους αντιπάλου σου είναι σημαντικές, αλλά επίσης και οι θέσεις σας, η απόσταση και βεβαίως... και λίγη τύχη. Ικανότητες

6 ικανότητες είναι σημαντικές για τις μάχες οχυρών.

 • Η Ηγεσία χρειάζεται για επίθεση αλλά και για άμυνα.
 • Η Στόχευση είναι σημαντική μόνο όταν πυροβολείς.
 • Η Αποφυγή είναι σημαντική μόνο όταν προσπαθείς να αποφύγεις μια σφαίρα.
 • Το Στήσιμο Παγιδών χρησιμοποιείται όταν ένας αμυνόμενος προσπαθεί να πυροβολήσει ή να αποφύγει μια σφαίρα όπως επίσης και για να ανεβάσει την αντίσταση απέναντι σε ένα όπλο.
 • Το Κρύψιμο χρησιμοποιείται όταν ένας επιτιθέμενος προσπαθεί να πυροβολήσει ή να αποφύγει μια σφαίρα όπως επίσης και για να ανεβάσει την αντίσταση απέναντι σε ένα όπλο.
 • Η Υγεία αν και δεν προσφέρει κάποιο bonus για να πετύχουμε έναν στόχο ή να αποφύγουμε μια βολή, βοηθά γιατί μας επιτρέπει να λάβουμε περισσότερα χτυπήματα και να αντέξουμε περισσότερο.

Οπότε για κάθε βολή και κάθε αποφυγή χρειάζονται ακριβώς 3 ικανότητες.


Bonus ικανοτήτων

Το bonus ικανοτήτων καθορίζεται από τον αριθμό των πόντων κάθε δεξιότητας ανεβασμένη στη δύναμη την οποία καθορίζει ο τύπος της φόρμουλας που βρίσκεται παρακάτω. Ως εκ τούτου:

 Ηγεσία/Στόχευση/Αποφυγή
 * +1 bonus με 1 πόντο και άνω
 * +2 bonus με 4 πόντους και άνω
 * +3 bonus με 9 πόντους και άνω
 * +4 bonus με 16 πόντους και άνω
 * +5 bonus με 25 πόντους και άνω
 * +6 bonus με 36 πόντους και άνω
 * +7 bonus με 49 πόντους και άνω
 * +8 bonus με 64 πόντους και άνω
 * +9 bonus με 81 πόντους και άνω 
 * +10 bonus με 100 πόντους και άνω
 * +11 bonus με 121 πόντους και άνω
 * +12 bonus με 144 πόντους και άνω
 * +13 bonus με 169 πόντους και άνω
 * +14 bonus με 196 πόντους και άνω
 * +15 bonus με 225 πόντους και άνω
 * +16 bonus με 256 πόντους και άνω
 * +17 bonus με 289 πόντους και άνω
 * +18 bonus με 324 πόντους και άνω
 * +19 bonus με 361 πόντους και άνω
 * +20 bonus με 400 πόντους και άνω
 * +21 bonus με 441 πόντους και άνω 
 * +22 bonus με 484 πόντους και άνω
 * +23 bonus με 529 πόντους και άνω
 * +24 bonus με 576 πόντους και άνω
 * +25 bonus με 625 πόντους και άνω
 * +26 bonus με 676 πόντους και άνω
 * +27 bonus με 729 πόντους και άνω
 * +28 bonus με 784 πόντους και άνω
 * +29 bonus με 841 πόντους και άνω 
 * +30 bonus με 900 πόντους και άνω 
 Κρύψιμο/Στήσιμο Παγιδών
 * +1 bonus με 1 πόντο και άνω
 * +2 bonus με 3 πόντους και άνω
 * +3 bonus με 6 πόντους και άνω
 * +4 bonus με 10 πόντους και άνω
 * +5 bonus με 15 πόντους και άνω
 * +6 bonus με 20 πόντους και άνω
 * +7 bonus με 26 πόντους και άνω
 * +8 bonus με 32 πόντους και άνω
 * +9 bonus με 39 πόντους και άνω 
 * +10 bonus με 46 πόντους και άνω
 * +11 bonus με 54 πόντους και άνω
 * +12 bonus με 62 πόντους και άνω
 * +13 bonus με 71 πόντους και άνω
 * +14 bonus με 81 πόντους και άνω
 * +15 bonus με 91 πόντους και άνω
 * +16 bonus με 101 πόντους και άνω
 * +17 bonus με 112 πόντους και άνω
 * +18 bonus με 123 πόντους και άνω
 * +19 bonus με 135 πόντους και άνω
 * +20 bonus με 147 πόντους και άνω
 * +21 bonus με 159 πόντους και άνω
 * +22 bonus με 172 πόντους και άνω
 * +23 bonus με 186 πόντους και άνω
 * +24 bonus με 199 πόντους και άνω
 * +25 bonus με 213 πόντους και άνω
 * +26 bonus με 228 πόντους και άνω
 * +27 bonus με 243 πόντους και άνω
 * +28 bonus με 258 πόντους και άνω
 * +29 bonus με 273 πόντους και άνω
 * +30 bonus με 289 πόντους και άνω
 * +31 bonus με 305 πόντους και άνω
 * +32 bonus με 322 πόντους και άνω
 * +33 bonus με 339 πόντους και άνω
 * +34 bonus με 356 πόντους και άνω
 * +35 bonus με 374 πόντους και άνω
 * +36 bonus με 392 πόντους και άνω
 * +37 bonus με 410 πόντους και άνω
 * +38 bonus με 429 πόντους και άνω

Απόσταση

Όσο πιο κοντά είναι ο χαρακτήρας σου στο στόχο του, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να τον πετύχει. Η απόσταση υπολογίζεται σε πεδία, οι τομείς δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Η απόσταση δεν επηρεάζει την ποσότητα ζημιάς.

 * -1 τιμωρία με απόσταση 1 και άνω
 * -2 τιμωρία με απόσταση 2 και άνω
 * -4 τιμωρία με απόσταση 3 και άνω
 * -5 τιμωρία με απόσταση 4 και άνω
 * -7 τιμωρία με απόσταση 5 και άνω
 * -9 τιμωρία με απόσταση 6 και άνω
 * -10 τιμωρία με απόσταση 7 και άνω
 * -12 τιμωρία με απόσταση 8 και άνω
 * -14 τιμωρία με απόσταση 9 και άνω
 * -16 τιμωρία με απόσταση 10 και άνω
 * -18 τιμωρία με απόσταση 11 και άνω
 * -19 τιμωρία με απόσταση 12 και άνω
 * -20 τιμωρία με απόσταση 13 και άνω
 * -22 τιμωρία με απόσταση 14 και άνω
 * -24 τιμωρία με απόσταση 15 και άνω

Φόρμουλα bonus

Ηγεσία0.5 + Ικανότητα 20.5 + Ικανότητα 30.6+ Bonus Επίθεσης ή Bonus Άμυνας + Ειδικό Bonus + Αρχικά Bonus

Όπου:

:: Ικανότητα 2 είναι ή στόχευση ή η αποφυγή

:: Ικανότητα 3 είναι ή κρύψιμο ή το στήσιμο παγιδών (αναλόγως αν είμαστε επιτιθέμενοι ή αμυνόμενοι)

:: bonus επίθεσης που δίνουν οι τομείς (αν υπάρχουν)

:: bonus άμυνας που δίνουν οι τομείς (αν υπάρχουν)

:: Ειδικό bonus που παίρνει ο κάθε χαρακτήρας επιπλέον όταν βρίσκεται σε συγκεκριμένους τομείς όπως είναι αυτοί του χαρακτήρα του

:: Προεπιλεγμένο bonus είναι το 25 όταν στοχεύουμε και 10 όταν αποφεύγουμε

 • Ισχύει απο την 2.42

Ζημιά και Αντίσταση

Ζημιά: Ζημιά Όπλου + Ζημιά Πεδίου + [(Ζημιά Όπλου+ Ζημιά Πεδίου) * Ηγεσία / Συνολική Ζωή)]

Aντίσταση = 300*(Κρύψιμο ή Στήσιμο Παγιδών) / Μέγιστους πόντους Υγείας + Μπόνους Αντίστασης

Βonus χαρακτήρα

 • Στρατιώτης

[Ηγεσία*(0.25x+1)] 0.5 +Ικανότητα 20.4 + Ικανότητα 30.6+ bonus επίθεσης/άμυνας + ειδικό bonus + αρχικά bonus

Όπου:

* Τα ισχύοντα από τον πίνακα
* x ο αριθμός των παρακείμενων στρατιωτών (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού
* του) χωρίς premium και το οποίο γίνεται *2 όταν είναι με premium


 • Εργάτης

Ηγεσία0.5 +Ικανότητα 20.4 + Ικανότητα 30.6+ (bonus επίθεσης/άμυνας)*1.3y + ειδικό bonus + αρχικά bonus

Όπου:

* Τα ισχύοντα από τον πίνακα
* y είναι 1 χωρίς premium και 2 με premium


 • Τυχοδιώκτης

Ο τυχοδιώκτης μετά από 2 χτυπήματα σε ένα γύρο μίας μάχης οχυρού, έχει πιθανότητα 25% (50% με premium) να μην υποστεί χτύπημα για τον υπόλοιπο γύρο.


 • Μονομάχος

Ο μονομάχος σε κάθε γύρο έχει πιθανότητα 10% (20% με premium) να καταφέρει κρίσιμο χτύπημα (critical). Το κρίσιμο αυτό χτύπημα αφαιρεί επιπλέον 10% των μέγιστων πόντων υγείας του αντιπάλου.


Πιθανές αλλαγές και ενημερώσεις μπορούν να βρεθούν στο forum του παιχνιδιου εδώΣτη μάχη οχυρού | Μάχη οχυρού | Ειδικοί τομείς