Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.186

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Logor.png Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.186 Logor.png


Η αναβάθμιση της έκδοσης 2.186 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.Char veltioseis.png


 • Αλλαγές στις Μάχες Οχυρού
 1. Έχουμε μειώσει τα μπόνους κτηρίων οχυρού κατά 20%.


 • Ορατότητα απαίτησης χρόνου αποστολών
 1. Από τώρα, όλες οι αποστολές με απαίτηση περιορισμένου χρόνου θα εμφανίζουν το χρόνο στο παράθυρο αποστολής. Οι αποστολές εκδηλώσεων θα εμφανίζουν ότι η αποστολή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης εκδήλωσης.


 • Ημερολόγιο Εκπλήξεων
 1. Έχουμε εφαρμόσει το δεύτερο μέρος βελτιώσεων στο Ημερολόγιο Εκπλήξεων, το οποίο θα εξάλειψε πιθανά σφάλματα όταν το ημερολόγιο του παίκτη ήταν άδειο:
  1. Από τώρα θα μπορείτε να έχετε μόνο ένα ημερολόγιο στα αποθέματά σας.
  2. Τον Νοέμβριο θα μπορέσετε να επιστρέψετε το ημερολόγιό σας από το προηγούμενο έτος. Ετοιμάσαμε μια ειδική αποστολή για αυτό.


 • Όνομα Αντικειμένου
 1. Για να αποφύγουμε τη σύγχυση, αλλάξαμε το όνομα του παρακάτω προϊόντος. Από τώρα, στην εργασία "Εργασία ως Δημοσιογράφος" θα μπορείτε να βρείτε το αντικείμενο "Τετράδιο του δημοσιογράφου", αντί για το "Σημειωματάριο".
Diorthoseis.png


 • Λανθασμένη απαίτηση πρόσβασης σε αποστολές
 1. 22 παλιές αποστολές δεν ήταν ορατές για παίκτες άνω των 150 επιπέδων.


 • Λανθασμένος δότης αποστολής
 1. Η αποστολή "Λουλούδια" (ID: 3908) είχε λάθος δότη αποστολής.


 • Επαναλήψιμη αποστολή "Halloween"
 1. Μερικοί παίκτες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην επαναλήψιμη σειρά αποστολών του Halloween.