Χαρακτηριστικά Έκδοσης 1.17

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Logor.png Χαρακτηριστικά Έκδοσης 1.17 Logor.png


Η αναβάθμιση της έκδοσης 1.17 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.Char veltioseis.png


  • Αποστολές
  1. Νέες σειρές αποστολών για κάθε κατηγορία χαρακτήρα, πάνω από 120 νέες αποστολές συνολικά.
  2. Οι Δότες Αποστολών θα είναι πλέον ορατοί και στον χάρτη.


  • Πόλη
  1. Προστέθηκε η λειτουργία για αποστολή μηνυμάτων προς όλα τα μέλη της πόλης.


  • Αντικείμενα
  1. Προστέθηκαν νέα αντικείμενα, που μπορούν να φορεθούν μόνο από μια συγκεκριμένη κατηγορία χαρακτήρα.Diorthoseis.png


  • Διορθώθηκαν δυσλειτουργίες που είχαν σχέση με τον χάρτη, στον περιηγητή Safari των Mac OS συστημάτων.
  • Διορθώθηκε το σφάλμα διάρκειας ταξιδιού στις εργασίες.