Σταυλίτης

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation


Συνταγές επαγγελμάτων

Όλες οι συνταγές δημιουργίας ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το επάγγελμα (μάγειρας, κομπογιαννίτης, σταβλίτης, και οπλοποιός).

Profsymbol 1.png Profsymbol 2.png Profsymbol 3.png Profsymbol 4.png

Κάντε κλικ στις εικόνες για να αποκτήσετε πρόσβαση στις κατηγορίες


Οι αριθμοί δίπλα σε κάθε εικονίδιο υποδεικνύουν το επίπεδο πρόσβασης στην αντίστοιχη συνταγή και την δυσκολία αυτής.
Παράδειγμα: Artisanat difficile.png 0 Artisanat moyen.png 50 Artisanat facile.png 100 Από το επίπεδο 0 έως το επίπεδο 49 της χειροτεχνίας, για την κατασκευή του εν λόγω προϊόντος θα πάρετε σχεδόν σίγουρα ένα πόντο δημιουργίας. Μόλις είστε επίπεδο στο επίπεδο δημιουργίας 50, και μέχρι το επίπεδο 99, για την κατασκευή του ίδιου προϊόντος, η πιθανότητα να πάρετε πόντο δημιουργίας θα μειωθεί. Τέλος, από το επίπεδο 100 και άνω, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λάβετε πόντο δημιουργίας.


Barre de division.png


Σταυλίτης