Σετ Πνευματιστή

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Spiritualist's setItem empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty animal.png
Item empty yield.png
Spiritualist's set bonus
2 αντικείμενα
Skill Δύναμη.png
+0.01
Δύναμη 
Skill Κινητικότητα.png
+0.01
Κινητικότητα 
Skill Επιδεξιότητα.png
+0.02
Επιδεξιότητα 
Skill Χαρισματικότητα.png
+0.02
Χαρισματικότητα 
Skill Στήσιμο Παγίδων.png
+0.2
Στήσιμο Παγίδων 
Skill Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες.png
+0.2
Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες 
Skill Επιδιόρθωση.png
+0.1
Επιδιόρθωση 
Skill Εμπόριο.png
+0.2
Εμπόριο 
Skill Ζωώδες Ένστικτο.png
+0.1
Ζωώδες Ένστικτο 
3 αντικείμενα
Skill Δύναμη.png
+0.02
Δύναμη 
Skill Κινητικότητα.png
+0.02
Κινητικότητα 
Skill Επιδεξιότητα.png
+0.04
Επιδεξιότητα 
Skill Χαρισματικότητα.png
+0.04
Χαρισματικότητα 
Skill Κολύμπι.png
+0.2
Κολύμπι 
Skill Στήσιμο Παγίδων.png
+0.3
Στήσιμο Παγίδων 
Skill Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες.png
+0.3
Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες 
Skill Επιδιόρθωση.png
+0.1
Επιδιόρθωση 
Skill Τακτικές.png
+0.1
Τακτικές 
Skill Εμπόριο.png
+0.3
Εμπόριο 
Skill Ζωώδες Ένστικτο.png
+0.2
Ζωώδες Ένστικτο 
4 αντικείμενα
Skill Δύναμη.png
+0.03
Δύναμη 
Skill Κινητικότητα.png
+0.03
Κινητικότητα 
Skill Επιδεξιότητα.png
+0.06
Επιδεξιότητα 
Skill Χαρισματικότητα.png
+0.06
Χαρισματικότητα 
Skill Ιππασία.png
+0.2
Ιππασία 
Skill Κολύμπι.png
+0.4
Κολύμπι 
Skill Στήσιμο Παγίδων.png
+0.4
Στήσιμο Παγίδων 
Skill Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες.png
+0.4
Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες 
Skill Επιδιόρθωση.png
+0.3
Επιδιόρθωση 
Skill Τακτικές.png
+0.3
Τακτικές 
Skill Εμπόριο.png
+0.5
Εμπόριο 
Skill Ζωώδες Ένστικτο.png
+0.4
Ζωώδες Ένστικτο 
5 αντικείμενα
Skill Δύναμη.png
+0.04
Δύναμη 
Skill Κινητικότητα.png
+0.04
Κινητικότητα 
Skill Επιδεξιότητα.png
+0.09
Επιδεξιότητα 
Skill Χαρισματικότητα.png
+0.09
Χαρισματικότητα 
Skill Ιππασία.png
+0.4
Ιππασία 
Skill Κολύμπι.png
+0.6
Κολύμπι 
Skill Στήσιμο Παγίδων.png
+0.6
Στήσιμο Παγίδων 
Skill Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες.png
+0.6
Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες 
Skill Επιδιόρθωση.png
+0.3
Επιδιόρθωση 
Skill Τακτικές.png
+0.5
Τακτικές 
Skill Εμπόριο.png
+0.7
Εμπόριο 
Skill Ζωώδες Ένστικτο.png
+0.6
Ζωώδες Ένστικτο 
Skill Set Exp.png
+20%%
Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρού (%)
Skill Set Luck.png
+10%%
Αυξημένη τύχη (%)
Skill Set Drop.png
+10%%
Βελτιωμένη πιθανότητα εύρεσης (%)
6 αντικείμενα
Skill Δύναμη.png
+0.05
Δύναμη 
Skill Κινητικότητα.png
+0.05
Κινητικότητα 
Skill Επιδεξιότητα.png
+0.12
Επιδεξιότητα 
Skill Χαρισματικότητα.png
+0.12
Χαρισματικότητα 
Skill Ιππασία.png
+0.6
Ιππασία 
Skill Κολύμπι.png
+0.8
Κολύμπι 
Skill Στήσιμο Παγίδων.png
+0.9
Στήσιμο Παγίδων 
Skill Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες.png
+0.9
Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες 
Skill Επιδιόρθωση.png
+0.5
Επιδιόρθωση 
Skill Τακτικές.png
+0.7
Τακτικές 
Skill Εμπόριο.png
+1
Εμπόριο 
Skill Ζωώδες Ένστικτο.png
+0.8
Ζωώδες Ένστικτο 
Skill Set Exp.png
+40%%
Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρού (%)
Skill Set Luck.png
+50%%
Αυξημένη τύχη (%)
Skill Set Drop.png
+30%%
Βελτιωμένη πιθανότητα εύρεσης (%)
Skill Set Labor pts.png
+40
Πόντοι εργασίας


Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty belt.png
Item empty foot.png
Switch weapons icon.png
Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
Item empty belt.png
Item empty foot.png
Item empty animal.png
Item empty yield.png


Spiritualist's cat and pouch bonus
2 αντικείμενα
Skill Δύναμη.png
+0.02
Δύναμη 
Skill Κινητικότητα.png
+0.04
Κινητικότητα 
Skill Επιδεξιότητα.png
+0.04
Επιδεξιότητα 
Skill Χαρισματικότητα.png
+0.06
Χαρισματικότητα 
Skill Κολύμπι.png
+0.4
Κολύμπι 
Skill Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες.png
+0.4
Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες 
Skill Τακτικές.png
+0.4
Τακτικές 
Skill Set Exp.png
+20%%
Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρού (%)
Skill Set Luck.png
+20%%
Αυξημένη τύχη (%)
Skill Set Drop.png
+30%%
Βελτιωμένη πιθανότητα εύρεσης (%)
Spiritualist's weapon set bonus
2 αντικείμενα
Skill Δύναμη.png
+0.04
Δύναμη 
Skill Κινητικότητα.png
+0.04
Κινητικότητα 
Skill Επιδεξιότητα.png
+0.04
Επιδεξιότητα 
Skill Χαρισματικότητα.png
+0.04
Χαρισματικότητα 
Skill Ιππασία.png
+0.4
Ιππασία 
Skill Τακτικές.png
+0.4
Τακτικές 
Skill Ζωώδες Ένστικτο.png
+0.4
Ζωώδες Ένστικτο 
Skill Set Exp.png
+20%%
Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρού (%)
Skill Set Luck.png
+30%%
Αυξημένη τύχη (%)
Skill Set Drop.png
+20%%
Βελτιωμένη πιθανότητα εύρεσης (%)