Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.178

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Logor.png Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.178 Logor.png


Η αναβάθμιση της έκδοσης 2.178 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.Char veltioseis.png


  • Βελτιώσεις παλαιών αντικειμένων
  1. Έχουμε βελτιώσει το πρώτο μέρος της κατηγορίας των παλαιών υποδημάτων.


  • Κουμπί Google +
  1. Το Google + διακόπηκε, καταργήσαμε το κουμπί για την πρόσκληση φίλων μέσω αυτής της εφαρμογής.
Diorthoseis.png


  • Λανθασμένη περιγραφή προϊόντος
  1. O Μεγάλος Σάκος Πυροτεχνημάτων είχε λάθος περιγραφή στο Κατάστημα UP.


  • Δικαιώματα συνομοιλίας Μάχης οχυρού
  1. Μια συγκεκριμένη κατάσταση μπορούσε να προκαλέσει την διακοπή της χρήσης της συνομοιλίας (chat) των παικτών. Το θέμα διορθώθηκε.