Χαρακτηριστικά Έκδοσης 1.15

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Logor.png Χαρακτηριστικά Έκδοσης 1.15 Logor.png


Η αναβάθμιση της έκδοσης 1.15 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.Char veltioseis.png


  • Σέρβερ
  1. Η ώρα σέρβερ θα εμφανίζεται πλέον στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας.


  • Πόλη
  1. Τα θέματα φόρουμ της κάθε πόλης θα διαγράφονται μετά την εγκατάλειψη της πόλης.


  • Παίκτες
  1. Οι παίκτες θα λαμβάνουν τώρα μια αναφορά εάν λήξει μια δυνατότητα premium.


  • Αποστολές
  1. Προστέθηκαν δυο (2) νέες αποστολές για τα Χριστούγεννα.
  2. Η μία θα είναι διαθέσιμη όλο τον Δεκέμβριο, και η άλλη θα είναι διαθέσιμη μόνο στις 24 και 25 Δεκεμβρίου.