Χαρακτηριστικά Έκδοσης 1.11

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Logor.png Χαρακτηριστικά Έκδοσης 1.11 Logor.png


Η αναβάθμιση της έκδοσης 1.11 δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε. Αλλά παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.Char veltioseis.png


  • Πρέμιουμ
  1. Προστέθηκε νέο Premium Bonus Χαρακτήρα, όπου διπλαζιάζει τα πλεονεκτήματα της κατηγορίας χαρακτήρα.
  2. Σταδιακά θα αφαιρεθεί το Premium Μονομαχίας, καθώς επίσης δεν θα είναι δυνατή η επέκτασή του.


  • Κατάταξη
  1. Προστέθηκε η καρτέλα κατάταξης Μονομαχίας παικτών.Diorthoseis.png


  • Διορθώθηκαν πολλά σφάλματα.